Ravi Shankar Prasad
Will Play A Saffron Holi Tomorrow: BJP

Patna, March 10: An early Holi for Bharatiya Janata Party’s Ravi Shankar Prasad in Patna. The senior Bharatiya Janata Party leader quipped, “Ek Holi kal bhi khelenge, jo kesariya Holi

Page 1 of 21 2